Route

Route 5 km woensdag 1 juni 2022


Start Hoogetin voor de Swaenenborgh;

R.A. Grote Oever;

L.A. Luther Hagedoornstraat;

R.A. voor Stadhuis langs;

Over houten bruggetje R.A. Mallegat;

L.A. Noordeinde;

R.D. Over brug Steenwijkerstraatweg;

L.A. Zomerdijk;

R.A. Willem Barentszstraat;

R.A. Heemskerkstraat;

R.A. Nova-Zemblastraat;

L.A. Steenwijkerstraatweg;

R.D. Rotonde oversteken;

L.A. Fietspad richting Bremenbergweg;

R.A. voor Leerwerkcentrum langs boomgaard;

R.D. over bruggetje;

R.D. Degel;

L.A. Kropaar;

R.A. Veldbeemd;

R.A. Omslag;

L.A. Drukpers;

R.A. Boekbinder;

R.A. Zeefdruk;

L.A. Zetsel;

L.A. Bremenbergweg;

R.A. Voor rotonde, en oversteken;  

R.D. Steenwijkerstraatweg;

R.A. Noordeinde;

R.D. Molenstraat;

R.D. Kruisstraat;

R.A. Hoofdstraat;

R.A. Kerkplein;

FINISH!!Organisatie Avondvierdaagse Meppel: 0625013331

Copyrights © 2017- 2022 avondvierdaagse-meppel.nl. All rights reserved