Contact

Copyrights © 2017- 2024 avondvierdaagse-meppel.nl. All rights reserved

(Voor) inschrijving

31 mei 2024

Veel gestelde vragen

Inschrijving 2024

Groepen (scholen/verenigingen)

Voorinschrijving

Stadscafe Oasis, Kerkplein 15 7941BG Meppel    

Vrijdag 31 mei 2024 van 15:30 uur tot 17:00  en van 19:00 uur tot 20:30 uur

Prijs voorinschrijving pp € 3,00 (deze prijs ook voor 1 avond)

Prijs tijdens de avondvierdaagse pp € 3,50 (deze prijs ook voor 1 avond)


Het inschrijfgeld voor verenigingen/scholen/groepen:

Kan door middel van een overboeking op rekening nummer: NL04ABNA0601536967 t.n.v. Stichting Meppeler Wandel-avondvierdaagse. Met als betaalkenmerk: naam van de vereniging/school/groep. Maakt u hier gebruik van dient het volledige bedrag uiterlijk donderdag 30 mei 2024 bij ons binnen te zijn. Wel dienen de inschrijfformulieren op vrijdag 31 mei 2024 ingeleverd te worden. Tevens is het mogelijk het volledige bedrag per PIN te betalen bij inleveren van de inschrijfformulieren.


Regels ten behoeve van de wandelaars 2024


Begeleidende brief verenigingen/scholen/groepen 2024


Download inschrijfformulier groepenIndividuele wandelaars


Voorinschrijving

Stadscafe Oasis, Kerkplein 15 7941BG Meppel  

Vrijdag 31 mei 2024 van 15:30 uur tot 17:00  en van 19:00 uur tot 20:30 uur Prijs voorinschrijving pp € 3,00 (deze prijs ook voor 1 avond)


Op de eerste avond van de avond4daagse kan men zich ook nog aanmelden, echter vanaf 18:00 uur.

Stadscafe Oasis, Kerkplein 15 7941BG Meppel

Prijs tijdens de avondvierdaagse pp € 3,50 (deze prijs ook voor 1 avond)

Betaal mogelijk heden: PIN* of contant.

*onze voorkeur * Telefonische of digitale aanmelding is niet mogelijk.