Contact

Copyrights © 2017- 2024 avondvierdaagse-meppel.nl. All rights reserved

Instructie deelnemers wandel-avondvierdaagse Meppel

Naar aanleiding van een vereist veiligheids- en calamiteitenplan heeft de Stichting Meppeler Wandel-avondvierdaagse de volgende instructie opgesteld voor de deelnemers.


U wordt verzocht deze instructie voorafgaand aan de avondvierdaagse door te nemen en onder de aandacht te brengen van de wandelaars en hun begeleiders.


Veiligheid


Als deelnemer bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Dit betekent onder andere dat u:


-      tijdens het wandelen gewoon verkeersdeelnemer bent.

-     zich altijd aan de verkeersregels dient te houden.

-     daar waar mogelijk is op het trottoir wandelt.

-     als groep zoveel mogelijk bij elkaar blijft. Voorkom grote gaten.

-     rekening houdt met overige verkeersdeelnemers en deelnemers aan het evenement.

-     aanwijzingen opvolgt van daartoe bevoegde verkeersregelaars en/of politie. Beide partijen als           zodanig herkenbaar aan kleding en/of vesten.

-     als begeleiders uw groep correct begeleidt en controleert. Wees alert op de kinderen en de omgeving.


Gezondheid


Zorg ervoor dat u fit genoeg bent om deel te nemen aan de door u opgegeven te wandelen afstand per avond. Zorg er voor dat u voldoende eten en drinken meeneemt. Er zijn onderweg geen verzorgingsplaatsen geregeld door de Stichting Meppeler Wandelavondvierdaagse.

Indien er zich acute gezondheidsproblemen voordoen dient u rechtstreeks contact op te nemen met het algemene alarmnummer 112. Tevens dient u de coördinator van de Stichting Meppeler Wandelavondvierdaagse in kennis te stellen. Dit is de heer A. Koster, telefoon

06-46363993 of bij diens afwezigheid de heer H. Akse, telefoon 06-25013331.


Indien zich extreem hoge temperaturen voordoen adviseren wij extra drinken mee te nemen of er voor te kiezen de betreffende avond niet te gaan lopen. Het laatste zal geen gevolgen hebben voor het uitreiken van de medaille.


Calamiteiten


In geval van een calamiteit dient direct contact te worden gezocht met het algemene

alarmnummer 112. Tevens dient u contact op te nemen met de voorzitter van de Stichting

Meppeler Wandelavondvierdaagse, de heer H. Akse, telefoon 06-25013331.

U geeft door wat de calamiteit betreft en waar deze plaatsvindt dan wel heeft plaatsgevonden.


Weerprotocol


Elke dag zal een aantal uren voorafgaand aan de start van de wandeltocht de

weersverwachting nauwlettend in de gaten worden gehouden door de medewerkers van de

Stichting Meppeler Wandelavondvierdaagse.

Indien ruim voor de start duidelijk is dat op de betreffende avond noodweer kan worden

verwacht zal de organisatie overgaan tot het afgelasten van de voor die avond geplande

wandeltocht. Dit zal geschieden via een SMS-bericht aan de door u opgegeven

contactpersoon. De individuele wandelaars zullen ter plaatse op het startbureau hierover

worden ingelicht.

Indien de organisatie tot het vorenstaande beslist zal dit geen gevolgen hebben voor de

uitreiking van de medaille.


SLECHT WEER

De laatste jaren hebben we een aantal keren te maken gehad met “extreme”

weersomstandigheden. Wij willen benadrukken dat een ieder voor zijn of haar eigen risico

loopt. Dit betekent ook dat indien u als wandelaar of begeleider van een groep wandelaars het

gezien de weersomstandigheden niet verantwoord acht om te gaan wandelen deze beslissing

geheel bij u ligt. Een beslissing om bij extreem slecht weer niet te gaan wandelen respecteren

wij als bestuur en zal dan ook geen gevolgen hebben voor het uitreiken van de medailles.